już oznaczone
↑ Ilość
już oznaczone
↑ Ilość
อัพเดท
ประมาณ หนึ่ง เดือน มา แล้ว
    • Naciśnij Shift + Enter, aby rozpocząć nową linię.